Utställningen Ismo Hölttö — Möten i 1960–talets Helsingfors kan ses i Villa Hagasund ända fram till den 31 oktober

Gör ett fascinerande tidshopp och bekanta dig med helsingforsarnas vardag på 1960-talet! Utställningen Ismo Hölttö — Möten i 1960–talets Helsingfors kan ses i Villa Hagasund…

Läs mer

Helsingfors stadsmuseum, Spåramuseet och Villa Hagasund öppnade för allmänheten tisdagen den 1 juni

Helsingfors stadsmuseum, Spåramuseet och Villa Hagasund öppnade för allmänheten tisdagen den 1 juni 2021. Den populära fotoutställningen Ismo Hölttö – Möten i 1960-talets…

Läs mer
Mera evenemang

Helsingfors stadsmuseum har dokumenterat stadsbornas liv och fenomen redan i 110 år

I år firar Helsingfors stadsmuseum sin 110-åriga museiverksamhet. Stadsmuseet dokumenterar och studerar Helsingfors och Helsingforsbornas liv. Museets verksamhet stöder Helsingfors stads vision där invånarnas kulturer ska…

Läs mer

Helsingfors stadsmuseum besöktes år 2020 av totalt 148 303 personer – och man kunde ta del av museets innehåll också hemma i soffan

Museerna i Helsingfors stadsmuseums museifamilj – Helsingfors stadsmuseum, Villa Hagasund, Sprutmästarens gård, Arbetarbostadsmuseet och Spåramuseet – hade år 2020 sammanlagt 148 303 besökare. Före coronaåret gjorde…

Läs mer