27.4.2021: Begränsningarna fortsätter fram till den 16 maj 2021

Koordinationsgruppen drog upp riktlinjer om att alla kundlokaler som är öppna för allmänheten, med undantag av turer för ledd hobbyverksamhet för 12-åringar och yngre, forts…

Läs mer

Helsingfors stadsmuseum har dokumenterat stadsbornas liv och fenomen redan i 110 år

I år firar Helsingfors stadsmuseum sin 110-åriga museiverksamhet. Stadsmuseet dokumenterar och studerar Helsingfors och Helsingforsbornas liv. Museets verksamhet stöder Helsingfors stads vision där invånarnas kulturer ska…

Läs mer
Mera evenemang

Helsingfors stadsmuseum besöktes år 2020 av totalt 148 303 personer – och man kunde ta del av museets innehåll också hemma i soffan

Museerna i Helsingfors stadsmuseums museifamilj – Helsingfors stadsmuseum, Villa Hagasund, Sprutmästarens gård, Arbetarbostadsmuseet och Spåramuseet – hade år 2020 sammanlagt 148 303 besökare. Före coronaåret gjorde…

Läs mer